tuinlaarzen

Nestkasten in de tuin

Door het wegvallen van natuurlijke nestgelegenheid krijgen vogels door het ophangen van nestkasten extra gelegenheid om te broeden. U helpt vooral de bedreigde vogels van de Rode Lijst als u speciaal voor deze vogels ontworpen nestkasten ophangt. Door verschillende modellen op te hangen wordt de kans op verschillende soorten vogels in uw tuin groter. Enkele soorten zullen echter nooit in een nestkast broeden, deze vogels kunt u helpen door in de juiste maanden extra nestmateriaal te verschaffen.
Nestkasten zijn er in alle soorten en maten. Elke vogelsoort kiest een nestkast aan de hand van de afmetingen en vorm van de invliegopening. Wanneer u een bepaalde vogel in uw tuin wilt lokken moet u de voor deze vogel geschikte nestkast ophangen. Bij het onderdeel soorten vindt u welke nestkast geschikt is voor de betreffende vogel.

Tips

Hang de kast uiterlijk op in Maart, in de herfst kan ook al. Dan kan deze als rust of slaapplaats gebruik worden. Zorg ervoor dat u veilige werkkleding en handschoenen. Dus voorkom loshangende kleding als u omhoog moet klimmen en draag handschoenen als bescherming tegen stekels en andere scherpe uitsteeksels.
Kasten voor dezelfde soorten moeten minimaal 10 meter uit elkaar hangen. Kasten voor verschillende soorten 3 meter, anders kan dat tot ruzie leiden.
Hang de nestkast minimaal 1,80 meter boven de grond.
De kast mag niet in de zon hangen en probeer de kast zo te hangen dat de wind niet op de invliegopening staat. Wanneer de kast met de opening naar het noordoosten hangt heeft u de minste kans op zon en wind.
Er mogen geen takken of bladeren voor de opening hangen. De aanvliegroute moet vrij zijn.
Let op dat er geen katten bij kunnen. Er bestaan speciale kattengordels voor om de boomstam.
De vogels zijn gebaat bij rust. Vooral tijdens het broeden mag u de vogels niet storen. Als u de kast zo ophangt dat u de kast ziet vanuit het huis dan is iedereen erbij gebaat.

Nestkasten schoonmaken

Jaarlijks onderhoud verlengt de gebruiksduur van een kast.
Aangeraden wordt de nestkasten één keer per jaar, bij voorkeur in de herfst, leeg te schudden en eventueel uit te borstelen omdat in oud nestmateriaal nog weleens parasieten voor kunnen komen. Natuurlijke broedplaatsen worden weliswaar ook niet door de mens schoongemaakt, maar uit onderzoek is gebleken dat het broedsucces bij nestkasten groter is.
Tevens kan tijdens het schoonmaken ook de stevigheid en de ophanging van de kast gecontroleerd worden.

(32)